ინგლისური
0
მზის კონდიცირების ნაკრები, როგორც წესი, მოიცავს სისტემას, რომელიც იყენებს მზის ენერგიას კონდიცირების განყოფილების გასაძლიერებლად. ეს ნაკრები ჩვეულებრივ მოიცავს მზის პანელებს, დამუხტვის კონტროლერს, ბატარეებს ენერგიის შესანახად, ინვერტორს პანელებიდან DC სიმძლავრის კონდიციონერისთვის AC დენის გადაქცევისთვის და ზოგჯერ დამატებით კომპონენტებს, როგორიცაა გაყვანილობა და სამონტაჟო ტექნიკა.
კონფიგურაცია ძირითადად მუშაობს მზის პანელების მეშვეობით მზის შუქის შეგროვებით, მზის შუქის ელექტროენერგიად გადაქცევით, ბატარეებში შენახვით (საჭიროების შემთხვევაში) და შემდეგ ინვერტორის გამოყენებით ელექტროენერგიის კონდიციონერისთვის გამოსაყენებელ ფორმაში გადაქცევით.
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთი სისტემის ეფექტურობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა მზის პანელების ზომა და ეფექტურობა, ბატარეების სიმძლავრე, კონდიციონერის ენერგიის მოთხოვნილებები და მზის ადგილობრივი პირობები. უმჯობესია გაიაროთ კონსულტაცია პროფესიონალთან ან სანდო მომწოდებელთან, რათა დარწმუნდეთ, რომ მიიღებთ სისტემას, რომელიც შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს და ეფექტურად მუშაობს თქვენს სიტუაციაში.
2