ინგლისური
0
შენობაში ინტეგრირებული ფოტოელექტროსადგურები (BIPV) მოიცავს მზის ენერგიის სისტემებს, რომლებიც ინტეგრირებულნი არიან შენობის სტრუქტურაში და ხდება ისეთი ელემენტების განუყოფელი ნაწილი, როგორიცაა ფასადები, სახურავები ან ფანჯრები. ეს სისტემები ორმაგ როლს ასრულებენ არა მხოლოდ მზის ენერგიის გამომუშავებით, არამედ შენობის კონვერტში გადამწყვეტი ფუნქციების შესრულებით. ეს მოიცავს ამინდის დაცვას (როგორიცაა წყალგაუმტარი და მზისგან დამცავი), თბოიზოლაციის გაძლიერება, ხმაურის შემცირება, დღის განათების ხელშეწყობა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
შენობაში ინტეგრირებული ფოტოელექტროსადგურები (BIPV) არის მზის პანელები, რომლებიც ჩართულია უშუალოდ შენობის სტრუქტურაში. ტრადიციული მზის პანელებისგან განსხვავებით, რომლებიც ემატება არსებულ სტრუქტურას, BIPV სისტემები ემსახურება ორმაგ დანიშნულებას, როგორც სამშენებლო მასალების, ასევე ენერგიის გენერატორების როლს.
ამ პანელებს შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა ფორმები, მაგალითად, მზის სახურავის ფილები, შინგები ან ფასადები და ისინი შეუფერხებლად ერწყმის შენობის არქიტექტურას.
2